European Chambers of Commerce Leaders League

European Chambers of Commerce Leaders League je společnost založená
v Pobaltí, v hlavním městě Litvy Vilniusu. Komora nepřetržitě rozšiřuje škálu svého působení a postupně založila kanceláře ve Varšavě, Vilniusu, Praze, Macau, Šanghaji, Guangzhou, Nankingu, Jinanu, Ningbu a Anqingu. Část kanceláří je v plném vlastnictví European Chambers of Commerce Leaders League a druhá část je pak složena z několika akcionářů. Mezi akcionáři najdeme evropské a čínské obchodní komory, univerzity, průmyslové parky a další významné instituce. Mezi hlavní sféry zájmu patří obchod a investice, obchodní návštěvy, mezinárodní výstavy, mezinárodní obchod, kulturní výměna, meziuniverzitní spolupráce atd.

V rámci iniciativy „Nové hedvábné stezky 21. století – One Belt, One Road“ je navázána spolupráce s Litvou, Lotyšskem, Estonskem, Polskem, Českou republikou, Slovenskem, Maďarskem, Slovinskem, Chorvatskem, Rumunskem, Bosnou
a Hercegovinou, Černou horou, a do budoucna se bude rozvíjet kooperace s dalšími zeměmi východní Evropy, Bulharskem, Srbskem atd.

European Chambers of Commerce Leaders League spolupracuje v ČLR s Ministerstvem obchodu, provinčními obchodními institucemi, s provinčními obchodními a průmyslovými sdruženími, s provinčními komisemi pro podporu mezinárodního obchodu, s lokálními obchodními komorami, univerzitami atd.  

Komora má bohatou síť kontaktů a zasazuje se o evropsko-čínskou spolupráci, která probíhá na mezivládní úrovni, mezi obchodními komorami, vzdělávacími institucemi, advokátními kancelářemi, komora dále organizuje mezinárodní výstavy
a aktivně se angažuje v mnoha dalších odvětvích.

S cílem zprostředkovávat co nejlepší asistenci a služby ve všech výše zmíněných oblastech zaměstnává European Chambers of Commerce Leaders League pracovníky z USA, Polska, Slovenska, České republiky, Rumunska, Slovinska, Chorvatska, Litvy a Irska, kteří kromě čínštiny ovládají ještě další jazyky.

V současné době komora spolu s čínskými vládními institucemi a s více než deseti evropskými obchodními komorami zakládá Čínsko-evropskou asociaci obchodních komor.  European Chambers of Commerce Leaders League pomáhá svým strategickým partnerům rozšiřovat působení a dlouhodobě se zasazuje
o vzájemně prospěšnou spolupráci a rozvoj čínsko-evropského trhu.